Kurser & Workshops

Opgaver på virksomhedsniveau

Virksomheder henvender sig til mig, når der er behov for at sætte fokus på et specifikt psykologisk tema. Det kan for eksempel være stress og stresshåndtering, eller virksomhedens interne samarbejde og kommunikation.

Det kan også være, at virksomheden har foretaget en trivselsundersøgelse eller en APV (arbejdspladsvurdering), hvor der er kommet specifikke problemstillinger op, som der nu skal arbejdes med. Det kan for eksempel være et for højt sygefravær, manglende arbejdsglæde, for store krav, manglende tillid internt i virksomheden mv.

På baggrund af et indledende møde, hvor jeg danner mig et grundigt og nuanceret kendskab til virksomheden, medarbejdernes arbejdsopgaver, og den nuværende stemming tilrettelægges et forløb – af kortere eller længere varighed, som “matcher” de behov, virksomheden giver udtryk for.

Kurser og workshops tilpasses altid virksomhedens aktuelle problemstilling, ønsker eller behov.

Jeg har et netværk af andre psykologer eller relevante faggrupper, som jeg trækker på, når det er relevant for løsning af en given opgave.

Refferencer

CPH 2012 – :

Individual coaching

Workshop om vold og voldshåndtering

Udvikling af Toolbox for ledere i forbindelse med afholdelse af trivsels-samtaler

Orbicon A/S 2011 -:

Workshops om stress og stresshåndtering

Coaching – på leder og medarbejderniveau

 Ikast/Brande kommune 2012 – :

Coaching – på lederniveau

Workshop i konstruktiv kommunikation

Lejre kommune 2010-12:

Coachuddannelse for Frit Valgs-ordningen – kulturforandring I hjemmeplejen

Gruppesupervision 

Hillerød kommune 2012:

Forløb om psykisk arbejdsmiljø for personalegruppe

Topsil A/S 2006-11:

Uddannelsesforløb i trivsel, kommunikation og samarbejde for ansatte I produktionen

Fraværspolitik

Ledercoaching i fraværssamtaler

Center for Sundhed 2008 – 2011:

Leder coachingforløb