Terapi, rådgivning og coaching

Terapi

Psykoterapi er grundlæggende en samtale, som er udviklet til at afhjælpe eller helt kurere psykiske problemtillinger som angst, depression, stress, modløshed og lavt selvværd. Yderligere kan terapi være brugbart til at afhjælpe eller løse de eksistentielle problemmatikker, som man pludselig kan stå i,  og endelig hjælper terapi det enkelte menneske til at forstå sig selv, sine reaktioner og sine følelser bedre.

Psykoterapi kan således både have en mere ”behandlende” sigte, hvis man er generet, hæmmet og belastet af forskellige symptomer – og psykoterapi har et mere udviklende sigte, hvor mennesker får større indsigt og fortåelse for sig selv.

Coaching

Flere virksomheder og organisationer, bruger mine kompetencer til at rådgive og coache deres medarbejdere eller ledere indenfor arbejdsrelaterede problematikker, som stress, mobning, fyringer eller konflikter / samarbejdsproblemer.

Jeg tror på, at medarbejderes trivsel og virksomhedens krav/ mål sagtens kan gå hånd i hånd. Samtalen med den enkelte giver vedkommende indsigt og forståelse til at kunne se sig selv i forhold til processen og derved navigere eller handle i forhold til den givne situation.

Supervision

Jeg tror meget på, at mennesker som arbejder som psykolog, læge, sygeplejerske, eller i anden faggruppe hvor man arbejder med patienter eller klienter, har et særligt behov for at reflektere, dele og tale i et andet forum end det vante.  Et sted hvor man sætter sig selv i centrum i forhold til en ofte hård hverdag. Hvorfor? For at kunne bevare sin styrke, sit oveblik og ikke mindst sin glæde og motivation for sit arbejde.

Jeg vil gerne hjælpe, dele min viden og min mange års erfaringer.  Jeg skaber det rum, hvor vi sammen reflekterer over dit arbejde, både I forhold til den faglige vurdering, men også I forhold til den påvirkning der finder sted imellem klient og professionel.

Læs artikel skrevet af Daniel Stolzenback