Cases

Case eksempel 1

 

Et eksempel omkring stress reaktioner:

Når klient henvender sig i min praksis med stress, kan det være nødvendigt i første omgang at få lagt den akutte stress ned gennem diverse stressteknikker og stressreducerende metoder. Til tider skal folk oven i købet sygemeldes, fordi kroppen og psyken virkelig har været på overarbejde i lang tid.

Men det er ofte ikke tilstrækkeligt til en varig ændring med disse tiltag.

Men ved en sygemelding får krop og sjæl bare en pause. Hvis man ikke forstår, hvorfor stressen er opstået, kan man ikke ændre de handlemønstre, som har medført stressreaktionerne, og det medfører at stressen kommer igen.

Jeg plejer at understrege, at stresssymptomer egentlig er kroppens/ psykens forsøg på at fortælle vedkommende, at han/hun er på et galt spor. Det er en alarmklokke – et advarselsblink!

I den psykoterapeutiske proces igangsættes en dybere forståelse og erkendelsen af årsagerne til de handlemønstre, som har ført til, at man er blevet stresset.

Her kan der være et utal af årsagssammenhænge, som er ganske unik for hvert enkelt menneske. Det kan være ”gamle” handlemåder grundlagt allerede i barndommen, som medfører, at man altid overpræsteret (og dermed stresser sig selv), eller det kan være nuværende arbejdsmæssige krav, som virker uoverskuelige og uhåndterlige, og som fører til stressreaktioner, fordi man aldrig kan ”komme i mål”. Det kan også vise sig at være en ubearbejdet traumesituation, som krop og psyke reagerer på, og som skal bearbejdes.

Ligegyldigt hvad der er baggrunden, skal erkendelsen af de dynamiske processer være til stede, for at opnå varig ændring.

Det vil sige, at man ofte går på opdagelse i de handlings- og reaktionsmønstre, man benytter sig af i det liv, der leves netop her og nu, og derved forbedres ens nuværende tilstand relativt hurtigt. Men det kan være givtigt at forstå eller erkende årsagen til, at man handler som man gør, for at blive endnu bedre til at passe på sig selv.

På den måde kan et behandlingsforløb, også betragtes som et udviklingsforløb, hvor man bliver klogere på forståelsen af sig selv og hvorfor man handler, som man gør.

Derved opnås ikke bare lindring, men en grundlæggende større selvrespekt og selvkærlighed.

Caseeksempel 2

 

Mange mennesker henvender sig i min praksis, fordi de i gennem en længere periode er blevet arbejdsmæssigt mere og mere frustreret. De er vrede og alarmeret på deres ledelse eller kolleger. De føler sig misforstået, udnyttet eller ikke anerkendt for deres arbejdsindsatser. De oplever sig ikke hørt eller forstået, og føler sig efterladt med en følelse af frustration og manglende arbejdsglæde og hvis de siger noget, er de ”bare” blevet dem, der brokker sig.

Her er det yderst relevant at forstå den enkeltes frustration og harme, forstå baggrunden for at disse følelser som er opstået, og samtidig – i samarbejde med klienten – få lagt en strategi for hvordan vedkommende skal klare en hverdag.

Det er måske ikke nødvendigvis det klogeste at sige det højt i organisationen, hvis der ikke er lydhørhed hos eksempelvis ledelsen. Denne form for coaching opleves af min klienter yderst meningsfuld og meget effektiv, netop fordi man får hjælp til at adskille sin harme og frustration, får tid til at analysere sin situation, og får en højere grad af præcision i forhold til, hvor, hvornår og hvordan man handler.

 

IMG_0595 kopi