Etiske principper

Etiske principper og personlige værdier

Personlige værdier

Som privatpraktiserende psykolog er jeg omfattet af de fælles nordiske etikregler for psykologer.

På baggrund af psykologloven er jeg underlagt tavshedspligt og påbudt at udvise omhu og samvittighed

Tavshedspligten udspringer af et grundlæggende princip om, at du skal kunne give oplysninger til mig som psykolog i tillid til, at de ikke videregives, fordi du har krav på beskyttelse af dit privatliv. Tavshedspligten er også en forudsætning for, at der kan etableres en tillidsfuld relation.

At man altid skal udvise omhu og samvitttighed I mødet med et andet menenske er egentlig evident, men alligevel finder jeg det godt, at der fra overordnet side, bliver lagt en ramme ned over psykologens arbejde.

Foruden disse overordnede og mere officielle værdier, møder jeg alle mine klienter med følgende helt centrale personlige værdier for mig:

•  Respekt
•  Engagement
•  Medmenneskelighed
•  Faglighed

Alle mennesker har krav på at blive mødt og behandlet med respekt og med medmenneskelighed. Medmenneskelighed kan ikke måles eller vejes, men vi ved alle, når vi oplever medmenneskelighed. Det er der, hvor ord bliver overflødige.

Engagement henviser både til, at psykologi er min passion – jeg kan ganske enkelt ikke forestille mig et mere givende og interessant arbejde – men engagement er også, at jeg insisterer på, at ethvert menneske kan hjælpes til at finde mening og forsståelse for sig selv og sin tilværelse.

Den psykologiske samtale adskiller sig fra andre samtaler netop ved den faglighed, som jeg som psykolog er forpligtet til at have med mig i hver samtale, for at kunne yde den allerbedste behandling.

Se endvidere pjece udgivet af Dansk psykologforening 2017.

www.psykologeridanmark.dk