Evaluering

Evaluering

Mine klienter og samarbejdspartnere opfordres løbende til at evaluere behandlingen, rådgivningen eller coachingen med henblik på følgende parametre:

• Oplevet effekt
 Relationen imellem klient og Psykolog
• Mål og emner som der arbejdes med
• Terapeutens måde at arbejde på (tilgang/metode)

Evalueringerne er frivillige og anonyme.

Med evalueringerne sikres, at hver enkelt klient får udbytte af behandlingen samtidig med at behandlingen kvalitetssikres.

Jeg vil gerne sige tak til mine klienter og samarbejdspartnere, for de mange løbende mundtlige tilbagemeldinger, som er medvirkende til, at jeg hele tiden kan justere, forstærke eller fastholde forskellige aspekter af mine behandlingstilgange.

Samtidig et stor tak til de mange skriftlige tilbagemeldinger, som gør det muligt for andre, at få et indblik i, hvordan jeg rates af klienter, som har afsluttet forløb hos mig.

Evalueringsparametrene er dannet på baggrund af den forskning Scott D. Miller har foretaget i relation til “ Hvad der egentlig virker I psykoterapi”, 2012.

Hvad enten det drejer sig om individuel rådgivning, coaching, terapi eller virksomhedsrettede workshops eller uddannelsesforløb er en løbende evaluering med til at sikre, det bedst mulige resultat.

I de individuelle forløb må personen og psykologen sammen få udviklet et tillidsfuldt og tæt samarbejde, så enhver udvikling eller ændringsproces ”passer” (til) den enkelte.

I min klinik vil evalueringen derfor naturligt foregå løbende.

Derudover vil du ved afslutningen af et forløb, få udleveret et evalueringsskema, som du bedes udfylde. Det kan altid foregå anonymt, hvis du ønsker dette. Skemaet indeholder både et kvalitativ rating, ligesom der er plads til en kvalitativ bedømmelse.