Min baggrund

_C4D4112

Baggrund

Uddannet psykolog fra Københavns Universitet 1989. Autoriseret af Dansk Psykolognævn og socialministeriet, og er dermed underlagt de fælles nordiske etikregler for psykologer, 1992.

Specialist i psykoterapi, hvilket indebærer 1200 timers omfattende praktisk sagsarbejde, supervision, egen terapi og teori, 1998.

Godkendt supervisor i psykoterapi på specialistniveau, 2001.

Jeg er uddannet i traumebehandlingsformen EMDR ( Eye Movement Desensitization and Reprocessing), 2005.
For videre information om denne behandlingsmetode henvises til www.emdr.dk.

Jeg er tilknyttet Dansk Psykoterapeutisk Selskab under DP. For yderligere information se www.dpsp.dk

Jeg tog i 2017 en 1 årig uddannelse i psykodynamisk og mentaliseringsbaseret korttidsterapi for depression og angst.

Jeg arbejder ud fra anerkendte og veldokumenterede metoder.

Min kliniske praksis og hele mit erfaringsgrundlag er eklektisk.  Men selvom jeg benytter mig af og er inspireret af mange forskellige psykologiske retninger og metoder, fortjener den psykoanalystiske tænkning og terapi et par ord med på vejen.

Den psykodynamiske terapi har i dag fokus på den tidlige tilknytning og omgivelsernes betydning for det enkelte menneskes udvikling. Vedvarende negative påvirkninger i barndommen kan sætte blivende spor i den menneskelige psyke og kan være styrende for den adfærd og de følelsesmæssige reaktioner, man har som voksen. Derfor kan barndommens erfaringer medføre uhensigtsmæssige kommunikations –og handlemønstre som voksen.

Derfor kan det til tider være relevant at se tilbage og forstå. I det terapeutiske møde åbnes for denne mulighed for at opnå indsigt og bearbejde ubevidst materiale fra barndommen. At forstå hvorfor man gør, som man gør. At se sit liv i et nyt perspektiv. Dermed vil nye veje åbnes.

Den psykologiske samtale, tager udgangspunkt i de dilemmaer, som er tilstede i livet her og nu. De problemer som du står i arbejdsmæssigt eller privat, og som du er belastet af. Men ofte er der link tilbage i tiden, som dukker frem og som fortjener opmærksomhed. 

Kvalitetssikring:
Er opdateret om den seneste viden indenfor psykologien, og deltager i diverse relevante kurser, seminarer og uddannelsesforløb, både nationalt og internationalt. Modtager løbende supervision både individuelt og i gruppe.

Visse behandlingsforløb bliver videooptaget med henblik på kvalitet og metodeudvikling. Dette aftales altid inden med klienten.

Tidligere ansat eller tilknyttet følgende arbejdspladser:
Orbicon, arbejds- og organisationspsykolog

Distriktspsykiatrien, klinisk psykolog, psykolog med stabsfunktion
Børnepsykiatrisk afd., Psykolog

Statsamtet, børnesagkyndig
Professionshøjskolen, underviser i Psykologi
Specialteam for behandling af gravide misbrugere, psykolog

Siden 2011 har jeg haft egen praksis i Roskilde og København (se kontakt)