Kurser & Workshops

Opgaver på virksomhedsniveau

Virksomheder henvender sig til mig, når der er behov for at sætte fokus på et specifikt psykologisk tema. Det kan for eksempel være stress og stresshåndtering, eller virksomhedens interne samarbejde og kommunikation.

Det kan også være, at virksomheden har foretaget en trivselsundersøgelse eller en APV (arbejdspladsvurdering), hvor der er kommet specifikke problemstillinger op, som der nu skal arbejdes med. Det kan for eksempel være et for højt sygefravær, manglende arbejdsglæde, for store krav, manglende tillid internt i virksomheden mv.

På baggrund af et indledende møde, hvor jeg danner mig et grundigt og nuanceret kendskab til virksomheden, medarbejdernes arbejdsopgaver, og den nuværende stemming tilrettelægges et forløb – af kortere eller længere varighed, som “matcher” de behov, virksomheden giver udtryk for.

Kurser og workshops tilpasses altid virksomhedens aktuelle problemstilling, ønsker eller behov.

Jeg har et netværk af andre psykologer eller relevante faggrupper, som jeg trækker på, når det er relevant for løsning af en given opgave.

Referencer

CPH 2012 –
Individuel coaching
Workshops
Lederkursus i kommunikation

Orbicon 2012 -

Stresscoaching på leder og medarbejderniveau

Lejre kommune 2012 -

Workshops
Supervison af personalegrupper

Roskilde kommune

Ledercoaching
Supervisionsopgaver individuelt og i grupper

Finanstilsynet 2016 -

Individuel stresscoaching