Teori og metode

Terapi

Vi mennesker kan være komplicerede og sårbare. Måske fordi vi skulle passe ind i en bestemt rolle tidligt i livet, måske fordi vi bare er dem vi er eller måske fordi en bestemt hændelse eller livsperiode er kompliceret er uoverskuelig.

Vi ønsker en forandring af dette – Vi har behov for nyt, nye tanker og nye måder at gøre tingene på, en ny måde at forstå sig selv på, men det kan være svært at skabe den forandring, som er så nødvendig for et godt liv.

Den psykologiske samtale er en måde at opnå forandring på.

Jeg er overbevist om, at du gennem den psykologiske samtale møder den forståelse og det nærvær, der åbner dørene for en dybere indsigt i dine egne reaktionsmønstre, som igen er forudsætningen for, at du kan hele og blive forløst for indre uro, stress eller smerte.

Målet med psykoterapi er, at du bliver fri for aktuelle symptomer, lærer dig selv bedre at kende, og får en dybere forståelse for dig selv. Midlet til at opnå dette, er samtalen.

Hvad enten det drejer sig om alvorlige stress eller belastningsreaktioner , udfordringer i parforholdet, problemer på arbejdspladsen  eller et helt fjerde fokus, står du som menneske i en situation, hvor du har brug for at få talt om dine dilemmaer, og blive se, hørt og forstået med de tanker og følelser, du har.

Gennem forståelse vil forandringen finde sted. Du vil begynde at kunne betragte dine dilemmaer gennem andre briller, og vil finde nye veje til at tackle eller løse dine dilemmaer.

Omfattende undersøgelser har vist, at psykoterapi er en meget effektiv behandlingstform. Hvad der imidlertid virker I psykoterapi er først nu ved for alvor at blive kortlagt.

Den seneste forskning viser, at relationen imellem psykolog og klient og psykologens engagement er af afgørende betydning for terapiens effektivitet.

En ordentlig relation kræver tillid og tryghed, og det er klart mit job at skabe den rette atmosfære,  så du og jeg sammen kan udforske og forstå, de dilemmaer, du har.

Når rammen så at sige er sat, er selve den psykologiske samtale noget anderledes end en almindelig samtale.

Jeg stiller hele min faglighed og viden som psykolog til rådighed, så din problemstilling kan foldes ud og nuanceres I tilstrækkelig grad.

Metoder

Gældende for de metoder, jeg arbejde med, er, at de alle er evidens baserede. Det vil sige, at alle behandlingsmetoder har været afprøvet og vurderet med hensyn til effektivitet og udviklet til at afhjælpe eller helbrede psykiske problemstillinger og sikre en langtidsholdbar effekt. –

Hvilken metode jeg anvender i den enkeltes behandling,  beror på en grundig vurdering af diagnostik, problematik, livssituation og personlighed.

Med respekt for og forståelse af det enkelte menneske, tilbyder og tilrettelægger jeg den behandlingsform og benytter de metoder, som giver mest mulig mening for dig.

Ethvert forløb vil derfor altid været skræddersyet til dig og altid foregå I et samarbejde imellem dig og mig – og der vil løbende finde en evaluering og vurdering af effekt og udvikling sted.

Du skal kort sagt føle, at vores samtaler giver mening for dig, og kan bruges umiddelbart i din hverdag.

Der er næsten altid relevant, at jeg i korte træk fortæller dig om den viden og forskning, der eksisterer om den aktuelle problematik (fx stress), eller at jeg fortæller dig, om de metoder, jeg benytter mig af. Det kaldes psykoedukation.

En form for refleksion, hvor jeg som fagperson deler den viden, jeg har med dig, om den givne problematik.

Det opleves ofte meningsfuldt, idet du derved får både en følelsesmæssig og en teoretisk forståelse for dit dilemma.

Mål for psykoterapi

Samlet kan man opstille nogle ganske enkle mål for den psykologiske samtale generelt.

De kortsigtede mål er:

  • At opnå symptomlettelse
  • At vende tilbage til arbejde eller uddannelse
  • At have fornyet håb om fremtiden

 

De langsigtede mål er:

  • Personlig udvikling
  • Bedre evne til at indgå i nære relationer
  • Større selvrespekt
  • Indre frihed og styrket identitet